FÖRFÖLJELSEN AV KRISTNA

Är inte så ofta huvudämne i svenska medier men borde absolut få ett betydligt större utrymme. Icke minst eftersom hatet mot och förföljelsen av kristna förutom för oss svenska kristna på olika sätt rimligen har betydelse för stora grupper invandrare och relationerna mellan dessa.

En undersökning presenterad idag i den kända tyska dagstidningen Die Welt preciserar med kartbilder och rangordning det aktuella läget vad gäller förföljelse av kristna.

Särskilt påtalas i redovisningen att utövare av Kristendom idag är världens mest förföljda religionsutövare. I inte mindre än 18 av de 20 länderna med mest utsatta kristna är vidare islamisk extremism drivkraften bakom hat och förföljelse. Det handlar samtidigt om flera länder utan lagstadgad religionsfrihet.

Tankeväckande i sammanhanget är att en ganska stor andel av våra invandrade muslimer kommer från just de länder där kristna tillhör de mest utsatta.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Livsstil och Kultur, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s