H.H. Franciskus I reformerar aktivt Katolska Kyrkan –värd all fortsatt framgång !

Medieuppgifter om påvens reformarbete har duggat tätt. De gäller till exempel upprensning efter skandalen Vatileaks, nolltolerans mot pedofili samt genomgripande åtgärder och omorganisation mot penningtvätt mm av “Vatikanbanken”, det vill säga Istituto per le Opere di Religione (IOR), “Institutet för religiös verksamhet”.

Senast har han i ett jultal – uppenbarligen med fog- kraftigt kritiserat kardinalerna i curian. Han har också framgångsrikt medlat fram en avspänning mellan USA och Kuba , gjort sig känd för ödmjukhet och enkelhet i eget leverne samt generositet mot svaga och hjälpbehövande. Dessutom har han i höst vid en extra biskopssynod om familjernas situation initierat arbetet för ett nytt förhållningssätt från Katolska Kyrkan i förhållande bland annat till frånskilda omgiftas tillgång till sakramenten. Han har även öppnat för ny, mjukare syn på prästernas celibat Onekligen ett starkt facit, och förhoppningsvis kommer hans insatser också leda till en öppning mot mer av ekumenik och praktisk gemenskap inom Kristenheten. Kanske kan man också hoppas på medling i den allvarliga ukrainakonflikten……

Inför det nya året känns det rätt att instämma i alla önskningar om en lyckosam fortsättning för honom.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s