DN:Trycket ökar på länder som diskriminerar romer

På tiden!! DNs Annika Ström-Melin rapporterar att EU så sakteliogen börjat ta tag i roten till problemet/tragedin med de tiggande romerna, nämligen de efterblivna och handfallna politiska systemen i bland andra medlemsstaterna(!!) Bulgarien och Rumänien, system som år efter år fortsatt med en ovärdig och diskriminerande politik mot romer trots att det finns EU-medel.

Jag väljer att citera den kraftfulla avslutningen av artikeln:
I EU-parlamentet ökar det politiska trycket. Att så lite sker och att Rumänien bara har använt knappt 12 procent av de pengar som EU har avsatt för olika regionala projekt upprör många ledamöter.

– Ja, här är folk väldigt trötta på Rumänien, säger EU-parlamentarikern Cecilia Wikström (FP).

Det finns dock tecken på att Rumänien under senare tid har utnyttjat mer av EU:s fonder. Men än finns ingen officiell statistik. Och det enda som verkligen skulle leda till förändring är att låta pengar tala, tror Cecilia Wikström.

– Dra in jordbruksstödet. När länder bryter mot stabilitetspaktens krav på budgetbalans blir det ett väldigt liv. Varför inte när det handlar om brott mot det som är själva kärnan i samarbetet i EU; mänskliga rättigheter? (slut citat)

Att dra in andra EU-bidrag som tex jordbruksstöd för Bulgarien och Rumänien vore ett utmärkt steg för att äntligen sätta kraft bakom orden. Ländernas omänskliga politik och nonchalans mot övriga medlemmar genom medveten(?) export av egna problem som det finns resurser att ta itu med måste stoppas.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s