Bra förslag i flyktingfrågorna från KD-ledaren

KD-ledaren lägger i en debattartikel i dagens DN fram ett förslag, som förefaller klokt, nämligen att anpassa formerna för utfärdande av svenskt uppehållstillstånd till vad som gäller i flertalet grannländer och EU-länder. Detta innebär att man först ger tidsbegränsade tillstånd som bättre överensstämmer med troliga skyddsbehov. Sett från såväl den sökandes perspektiv som från svenskt perspektiv är det utmärkt att PUT skall kunna beviljas om individen hunnit etablera sig på arbetsmarknaden under tiden för det tidsbegränsade uppehållstillståndet. Mot bakgrund av studier om etablering i andra länder kan detta tillsammans med viss begränsning av bidrag troligen verka som ett incitament.

Angiven modell kan i sig medverka till ett genomförande av det gamla svenska kravet på att EU-medlemmarna mera rättvist skall dela på flyktingmottagandet.

Att förslag dessutom läggs för att påskynda Migrationsverkets hantering av ärenden är också välkommet.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s