Mur till historiens avskrädeshög

25-årsminnet av Berlinmurens fall och slutet på det kalla kriget firas med allt fog nu på söndag den 9 november.
Berlinmuren var ett monument över ett synnerligen inhumant, totalitärt system och hör hemma i historiens avskrädeshög.

Murar mellan människor/länder/landsdelar är oavsett syftet vanligen tecken på misslyckanden i kommunikation och relationer samt leder ofta till fördjupade konflikter. Också det här året (2014 !) underhålls gamla och byggs nya runtom i världen (betong- och stenmurar, höga, farliga taggtrådsbarriärer, breda skyddsvallar parade med modern elektronik). Några exempel: Mellan Indien och Pakistan (Kashmir) samt mellan Indien och Bangladesh, mellan Nord- och Sydkorea, mellan USA och Mexico, mellan de båda spanska enklaverna i Nordafrika, (Ceuta samt Melilla) och Marocko, i Israel på Västbanken och mot Gaza, mellan Marocko och Västsahara, på ett flertal ställen i Nordirland.

Vi måste bli bättre på att ta lärdom av historien och försöka bättre förstå och hantera de politiska förlopp och de mekanismer psykologiskt som leder fram till att människor på ovärdiga sätt stängs inne eller stängs ute av murar.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s