Fler politiska ledare som Angie behövs…..

Tonläget mellan EU-Nato och USA på ena sidan och Ryssland och dess vänner på den andra sidan har i ukrainakrisens spår skruvats upp till kallakrigsnivåer. Sådan utveckling tjänar INTE fredens sak. Ett imponerande undantag är Tysklands förbundskansler Angela Merkel som utan att ge avkall på sin bestämda linje ser till att hålla kommunikationsvägar och dialoger öppna.
Hon har också suveränt med moderlig auktoritet behandlat både Obama (avlyssningen av Merkels telefon och NSA-affären) och Putin (agerandet i Ukraina och övriga hot) ungefär som svårstyrda tonåringar och dessutom på deras egna språk.
För att slippa återupprepning av historiska krigsgalenskaper skulle världen och världsfreden vara betjänta av flera Angies…..

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s