Partiell censur av internet och kraftfulla åtgärder mot nätbrottslighet

På Island har frågan varit aktuell. I Storbritannien har premiärminister Cameron gått ut med förslag i frågan. I Kina har regeringen ingripit med blockering. Det frågan handlar om är den allt grövre pornografin på nätet som degraderar och kränker både kvinnor och män, särskilt kvinnor. Den kan också ha en klart destruktiv effekt på våra ungdomars syn på kärlek, sexualitet och relationer och förstås syn på motsatta könet. Det behövs ribbor för hur långt man får gå på nätet och detta visar på behovet av utredning och åtgärder. Med några få knapptryck kan alla politiker och andra för övrigt lätt förvissa sig om läget.

Andra frågor som behöver tas upp är möjligheterna för eventuell blockering av terroristorganisationers sajter och användarkonton i sociala medier, sajter som uppmuntrar framställning av sprängmedel och sajter som uppmuntrar till självmord eller andra svårt självdestruktiva handlingar. Detsamma gäller andra sajter som förhärligar och uppmuntrar till grovt våld och sexism.

Slutligen behövs omfattande utredningar och insatser för att komma till rätta med den ökande brottsligheten på internet. Senast idag har DN en stort upplagd artikel om möjliga dator- och bankkapningar.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s