***Debattartikel i DN om effektivaste vägen till fred–En klokare mera mogen syn !

I en mycket läsvärd artikel på DN.Debatt 2014-10-15 har en ny syn på hur man kan uppnå fred och säkerhet på effektivaste sätt tagits upp. Jag citerar från presentationen av artikeln: Forskning visar att könsperspektiv och kvinnors deltagande i fredsprocesser och konflikthantering gör strävandena mot fred effektivare än om fokus bara ligger på nationell säkerhet och externa militära hot. Därför prioriterar Margot Wallström rätt, skriver säkerhetsforskaren Robert Egnell.(slut citat)

För sin argumentation tar Egnell stöd i kraftfulla uttalanden från flera stora politiker i världen som Hillary Clinton och den förre brittiske utrikesministern William Hague, samt dessutom norska nobelpriskommitténs motiv till att utse Malala för hennes kamp för flickors rättigheter och förstås FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet

Egnell framhåller senare i artikeln bland annat(citat):I grunden bygger en feministisk utrikespolitik på en förändrad syn på vad säkerhet egentligen är och vem den är till för. I stället för ett traditionellt fokus på nationell säkerhet från externa militära hot lyfts ”mänsklig säkerhet” fram. Säkerhet utifrån individens eller gruppens perspektiv fångar upp frågor som ännu inte fått genomslag inom den traditionella säkerhetspolitiska debatten. Det som framför allt dödar och hotar människor i dag, och som i förlängningen också kan leda till sönderfallande stater och både interna och mellanstatliga konflikter, är ofta globala företeelser som sjukdomar och epidemier, klimatförändringar, kriminella nätverk, sexuellt och genderbaserat våld, fattigdom och samhällens sårbarhet genom bristande krisberedskap och resiliens. Ett mänskligt säkerhetsperspektiv hjälper också beslutsfattare att se underliggande orsaker till säkerhetspolitiska problem och vilka instrument som krävs för att hantera dem – helst innan väpnade konflikter eller katastrofer uppstår.
(slut citat)

Här preciserar Egnell själva kärnan i en enligt min och min hustrus uppfattning klart mera mogen och mera realistisk säkerhetspolitik för vår gemensamma framtid. Det återstår bara att önska all framgång för modellen.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s