Följ utvecklingen i Tyskland NOGA !

Detta är ett bra råd till våra politiker och myndigheter. I flera tyska städer har man enligt seriösa medier haft svåra oroligheter mellan yesider och salafister(IS-supportrar) i Celle t ex och mellan kurder och salafister i Hamburg, där man också fått tillkalla tusentals poliser för att återställa ordningen. Efter den senaste utvecklingen i Turkiet och Syrien fruktar man också återuppstående oroligheter mellan kurder och turkar och möjligen också mellan shiiter och sunniter. Därutöver planerar högerradikala fotbollshuliganer i “HOGESA-grupper” att enligt polistalesmän slåss med och jaga ut salafister ur landet.

Med andra ord en mycket obehaglig och farlig utveckling som har potential att sprida sig till vårt land, där vi uppskattningsvis har runt 500.000 bekännare av islamsk tro. En liten vink om spridningsrisker gavs i idag i SR P1 där vi fick veta att den extrema, IS-besläktade rörelsen Hizb ut-Tharir vill växa i Sverige och har som mål en så kallad islamisk stat (!). SR ger på sin webb följande presentation (citat):Den islamistiska rörelsen Hizb ut-Tahrir har anklagats för antisemitism, homofobi och de förespråkar islamisk lag. Nu hoppas de kunna växa i Sverige. Religionshistorikern David Thurfjell menar också att ökad polarisering i samhället kan driva människor till grupper som Hizb ut-Tahrir.
Hizb ut-Tahrir beskriver sig själva som ett islamiskt parti. I Danmark kan rörelsens möten dra 1 000 personer.(slut citat)

Organisationen som alltså förespråkar stenhård sharia uppmanar muslimer att INTE rösta i västländernas demokratiska val.
Hizb ut-Tharir har en svensk hemsida här.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s