Citat från gästdebattör i Världen idag mot bakgrund av IS-konflikten

Citat från debattartikel i Världen idag ,2014-10-03:

Nu gäller konflikterna i Mellanöstern framför allt olika inriktningar inom islam, främst sunni och shia, och inom sunni även undergrupper av denna . De etniska och religiösa minoriteterna är redan på väg att fly eller fördrivas. Judarna har flytt till över 99 procent. De kristna utgjorde för 100 år sedan 20 procent av Mellanösterns befolkning. Nu utgör de fem procent och siffran minskar.
En seglivad myt som odlats av vissa experter har kommit på skam. Det är inte den israelisk-arabiska konflikten som är navet eller orsaken till Mellanösterns krig och kriser. (slut citat)
Inlägget visar med tydlighet hur viktigt det är att ha den historiska kontexten klart för sig.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s