Vatikanen instämmer i kören för ett aktivt och starkt FN

Citat från internetinfo: (30.09.3014) Konflikterna i Mellanöstern och Ukraina kräver ett återupplivat FN, där medlemsstaterna tar sitt fulla ansvar för att skydda förföljda folk, som går utöver personliga intressen och genom att grundligt tillämpa folkrätten. Detta sa Vatikanens statssekreterare, kardinal Pietro Parolin, på måndagen till FN:s generalförsamlings 69:e session.(slut citat)

Vi får varmt hoppas och be för att de många högljudda kraven på bättre fungerande verktyg för ett aktivt och förstärkt fredsarbete fångas upp och hörsammas av världsledarna. Misstänksamhet, oförsonlighet och vapenskrammel leder ofta åt helt fel håll. Modig öppen dialog och tillämpning av folkrätten uppbackat av FN i bästa fall åt rätt håll.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s