NY situation: Fredsbyggande i en multipolär värld

En längre tid har vi sett tecken på att länder som Brasilien, Indien, Kina och Ryssland på grundval av ökad ekonomisk styrka och stor befolkning och i några fall ett slags revanschlust medvetet och ibland aggressivt tagit steg framåt mot stormaktsstatus. Samtidigt är upplevelsen hos många att supermakten USA liksom EU sackat. Eftersom parallellt gamla och djupa historiska geopolitiska konflikter kommit “upp på bordet” ställs nya krav på ansvariga politiska ledare att med förstånd och kunskap hantera dessa så fred kan bevaras.Personligen menar jag också att vi snarast måste reformera och kraftigt förstärka de internationella fredsverktyg vi har, särskilt då FN.

En intressant kolumn i frågan finns i söndagens DN. Skribenten är förre generalsekreteraren i Nato, förre utrikesrepresentanten i EU, spanjoren Javier Solana.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s