Samhällsutvecklingen…….

Jag uppmärksammade i min blogg för ett par dagar sedan en artikel från 2013 i affärstidningen Dagens industri, en artikel som kommenterats i den kristna tidningen Inblick av bland andra förre KD-ledaren Alf Svensson. Artikeln hade den spektakulära rubriken: ”Dekadensen i väst är som vid romarrrikets fall” Från inledningen citerade jag bland annat följande: Människor i väst älskar sina pengar, har bytt plikt mot rättigheter och ersatt gudsfruktan med en besatthet av mat och sex. Dekadensen galopperar, skriver Di Weekend ( slut citat)
Det finns som sagt absolut flera saker att oroa sig för bland punkterna i artikelns faktaredovisning och jag rekommenderade våra politiker en rejäl surftur och reflektion över den flodvåg av porrportaler och avancerade otrohetssajter, sexchattar, swingersajter mm som nås av våra ungdomar endast ett par knapptryck bort. Det kan till exempel lätt konstateras att utbudet som exponeras i porrportalerna har blivit mycket grövre och att unga aktörer ibland ser ut att vara i gråzon åldersmässigt( något för polisiära myndigheter att kontrollera)-
Frågorna som automatiskt inställer sig är förstås vilket slags samhälle vi bygger och vilket slags samhälle vi egentligen vill ha

Tillägg per 2014-10-26:  I etikdebbatten kring pornografin har etikforskaren mm Ann Heberlein redan 2004 gjort ett balanserat debattinlägg i AB som jag bilägger för läsning och reflektion.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s