Saxat ur Focolarerörelsens tidskrift “Enad Värld”

Focolarerörelsen är en kristen ekumenisk lekmannarörelse med ursprung och bas i Katolska Kyrkan grundad av italienskan Chiara Lubich 1943. Rörelsen som arbetar bland annat för kristen enhet, syskonskap och fred omfattar miljontals medlemmar och är nu verksam i 180 länder. Lokalt samarbetar den svenska grenen bland annat med den ekumeniska Bjärka-Säbykommuniteten inom Pingströrelsen, en kommunitet som leds av Peter Halldorf. Focolarerörelsens svenska gren ger ut tidskriften “Enad Värld” och ur senaste numret,nr 3 2014 väljer jag att saxa följande kloka ord från avslutningen i ett gammalt föredrag (1988) av Chiara Lubich(citat) :

Efter årtusenden där vi skördat frukterna av våld och hat, är det med all rätta vi idag ber att mänskligheten ska få uppleva vilka frukter kärleken kan bära – och då inte bara kärleken mellan enskilda utan även folkslag emellan.(slut citat)

Kloka, goda tankar som också idag alltmer borde vägleda oss människor

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s