Grattis Juncker,grattis EU — Ny vind i seglen känns det som

Trots den stora komplexiteten med 28 medlemsstaters viljor, partigrupperingarna och samtidigt flera svåra konflikter nära EU:s gränser har det lyckats luxemburgaren Jean-Claude Juncker med medarbetare att ganska så snabbt puzzla ihop ett nytt team, en ny kommission, där också vår svenska kommissionär välförtjänt fått en viktig roll. Bra att EU nu på flera sätt får vind i seglen!

Ukrainakrisen och IS våldsamma framfart i Irak och Syrien är just nu moln på EU:s himmel som man ännu mer behöver fokusera på. Vad gäller Ukrainakrisen tarvas mer försiktighet med sanktionspolitiken och också med retorik och tonläge. Målet måste rimligen vara fred och på längre sikt också brobyggnad österut. Vad gäller IS behövs säkert massor av underrättelser och kunskap och samordning mellan många parter för att stoppa IS och hindra farlig spridning.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Svensk politik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s