“ALDRIG MERA KRIG I EUROPA!”

En brittisk parlamentsledamot och fredspristagare, Norman Angell, har i bestsellern ” The great illusion” 1913, alltså året före första världskrigets utbrott(!) , mycket sakligt, genomtänkt och övertygande utrett varför krig på grund av alla beskrivna starka band mellan länder och folk omöjligen skulle kunna uppstå i Europa.
Angell menade att krig skulle var meningslöst. Enligt citat i en DN-kommentar (DN.Kultur 2014-09-09) ansåg han:”Bankerna kommer aldrig att bidra till att finansiera krig, industrierna kommer inte vilja hålla det igång och politikerna tillåts inte göra det.”
Trots det obestridliga förnuftet var människorna uppenbarligen inte mogna då. Inte heller 1939 eller under 90-talets balkankris. Egenintressen,maktberusning,prestige, sjukdom hos ledare,hämndbegär,vanor och historielöshet tillhör faktorerna som lett till urspårning och förödande katastrofer.
Att be om och att varmt önska i nuläget med bland annat kriserna i Ukraina och Mellanöstern som bakgrund, är att Norman Angells förnuft och människors naturliga fredslängtan äntligen denna gång får genomslag i ledarnas förnuft och handlingar.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s