Faror för den grundläggande demokratiska utvecklingen INOM Europeiska Unionen

De populistiska tongångarna har ökat inom EU och ses av de flesta som hot mot grundläggande demokratiska värden. En reportagebok som berör utvecklingen mot ett mer auktoritärt styre i Ungern recenserades i gårdagens DN av Elisabeth Åsbrink. Boken är författad av Gabriel Byström och har titeln : ” Tystnadens triumf. En bild av det nya Ungern”. Där beskrivs en ungersk ledare som orienterar sig mot Putins och Erdogans och de kinesiska ledarnas sätt att styra. Ett land där antisemitism och antiziganism på bred front har återkommit. Ett land också juridiskt på glid bort från demokrati mot ett mer auktoritärt styrelsesätt och en tystnadens kultur.
Byström frågar sig med stort fog hur detta går ihop med EU och varför man inte därifrån mera kraftfullt reagerar mot den aktuella utvecklingen.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s