Personliga integriteten hotas alltmer vid storebrorssamhällets intåg

Pär Ström, tankesmedjan och lobbyorganisationen Den Nya Välfärdens integritetsombudsman varnar återigen (DNV sept 2014) för riskerna för integriteten med växande dataregistrering, denna gång i samband med den alltmer utökade kontantlösa handeln ( handel med kredit- och betalkort).

Trots FRA-debatten här och visselblåsaren Edward Snowdens omfattande avslöjanden av amerikanska NSA:s breda övervakning verkar våra politiker inte ta tillräckligt allvarligt på frågan.

Pär Ström avslutar artikeln på följande sätt (citat): Naturligtvis krävs en övervakning i ett civiliserat samhälle men den ska inte gå för långt. Vi menar att digital övervakning i princip bara ska riktas mot personer som misstänks för ett grovt brott. Vad vi håller på att få är däremot ett samhälle med automatisk övervakning av alla medborgare – enligt synsättet att vem som helst kan komma att begå ett brott i framtiden. Det är orättfärdigt och kränkande.(slut citat)

Inom Gestapo och KGB m fl hade man säkerligen hoppat jämfota av glädje om man haft dessa resurser för massövervakning som nu växer fram ganska oemotsagt i våra demokratiska (!) länder.

Det känns lätt att hålla med Pär Ström och önska att frågan kommer upp på dagordningen.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s