*** MÄNSKLIG DÅRSKAP

Idag , 1 september 2014 , påminns vi om att idag för 75 år sedan började andra världskriget som ledde till rader av länder och städer i ruiner, Förintelsen av judar och romer och totalt runt 60-70 miljoner döda. Kan endast beskrivas i termer av mänsklig dårskap. !
Vi behöver Alla läsa om och lära oss om vansinnet bakom och i första världskriget och nogsamt försöka förstå och dra lärdom av skeendet under de 20 åren fram till andra världskriget. Idag kan man med fog med tanke bland annat på vapenteknisk utveckling säga att detta är överlevnadskunskap för släktet.

De politiska ledningarna runtom i världen MÅSTE tillsammans med FN och andra övergripande organisationer bli bättre på att tidigt identifiera och tidigt intervenera i potentiellt farliga konflikter. Alltmer tonvikt måste läggas på öppen,uppriktig och modig dialog och förtroendeskapande insatser och att ledande politiker och blivande diplomater får gemensam internationell skolning av FN mfl i konflikthistoria , konflikthantering och kulturskillnader. Fungerande strategier att bemöta och bekämpa terrorgrupper behöver också tas fram.

Särskilt den allvarliga utvecklingen i Ukraina liksom våldsverkarnas i IS framfart är idag exempel på alarmklockor som larmar om eskalerande kriser !

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s