***HOT MOT civilisationen

Under senaste tiden har medierna tagit upp flera hot mot vår civilisation sådan vi känner den. Jag vill särskilt betona några av dem.
__Ganska givet är att vi MÅSTE stå emot och kraftfullt bekämpa de muslimska/islamiska terrornätverken typ IS, al Qaida, Boko Haram,al-Shabaab (det lär enligt Aftonbladets kartläggning finnas minst 13 st!) som definitivt kan generera farliga hot. Knepigt i sammanhanget är att alla dessa våldsverkare riskerar påverka hela bilden av islam.
__Klimat- och miljökatastrofer, andra naturkatastrofer och kosmiska katastrofer typ solstormar och asteroider kan vi förstås endast delvis förebygga och skydda oss emot, men beredskapen kan klart bli bättre.
__Populismens snabba framväxt i Europa och återkomsten av krassa geopolitiska mönster har båda potential att bli farliga. Vi har verkligen all anledning att lära oss läxan från historien med 1900-talets antisemitism, rasism och totalitära statsbildningar åt höger och åt vänster.
__Översexualiseringen av samhället genom till exempel marknadsföringsmodeller och överflödet av pornografi kan bli ett problem. Man behöver bara göra ett par snabba surfvändor på nätet för att se hur marknadsföringen förändrats och se hur mängden grövre, lättillgänglig pornografi ökat. En uppstyrning behövs. Bör för att få effekt ligga på EU-nivå att göra! Handlar om flera grundläggande värden.
__Film- och dataspelsvåld har enligt många forskare en avtrubbande effekt. Eftersom samtidigt mängden vapen i omlopp ökar, behövs mer forskning om det här och konkreta åtgärder för att vi stegvis skall gå mot ett fredligare samhälle.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s