Bra förslag: Ny lag mot terrorträning

Citat från gårdagens svd: Folkpartiet vill skärpa den svenska terroristlagstiftningen så att det blir brottsligt att delta i terrorismträning utomlands. I dag är det endast brottsligt att tillhandahålla sådan utbildning. Det skriver partiledare Jan Björklund och demokratiminister Birgitta Ohlsson.(slut citat)

Utmärkt lagförslag som snarast bör genomföras!! Att de som redan deltagit i sådan verksamhet och återkommit bör stå under polisiär örnkoll är också självklart.

Frågan är om inte beviljandet av svenskt medborgarskap skall vara kopplat till “kontraktsvillkor” att avhålla sig från sådan verksamhet. Bör definitivt snabbt upp på agendan för diskussion!

En annan sak som också i sammanhanget MÅSTE bekämpas är det stora missbruk som förekommer av svenska pass genom att somliga upprepat igen och igen påstår att passet förkommit och då ansöker om och gång på gång får ut ett nytt pass. Det bör bli stenkoll och naturligtvis bli en begränsning av det antal pass man kan ta ut. Tekniskt bör man genom avancerad biometri också försvåra användningen av stulna eller “sålda” pass.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s