Mera idrott i grundskolan — Välkommet förslag !

Utbildningsminister Jan Björklund har aviserat ett förslag om en ökning av skolidrotten i grundskolan med 20%. Vi hemma hos oss tillhör dem som var emot neddragningarna av timtalet i ämnet på 90-talet. Vi är helt övertygade om att regelbunden fysisk aktivitet är nödvändig för utvecklandet av god hälsa(fysiskt och psykiskt) och goda vanor och dessutom har klart positiva effekter på inlärning och närvaro. Att man nu insett det på högsta ort är förstås bra!

En annan sak för att få en bättre skola som vi påminns om idag, 2014-08-14, genom en tung debattartikel i DN, är behovet av att stärka lärarnas ställning och förbättra arbetsförhållandena samt satsa på ett lyft av de länge eftersatta lönerna. Vi får hoppas att utbildningsministern också mer effektivt än hittills tar tag i de frågorna!!

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s