Birro: “Är det verkligen fred vi vill ha?”

Marcus Birro har i sin krönika i Expressen 2014-08-13 med fog och mot bakgrund bland annat av den senaste utvecklingen i norra Irak och den barbariska terrorsekten IS ställt den frågan. Hans analys är träffsäker och jag kan från egna pacifistiska utgångspunkter känna sympati för den. Rekommenderas för läsning och reflektion!

Klart är att IS vilddjursliknande terror väcker många viktiga frågor. Icke minst om islam som religion, spridningseffekter och vilka flyktingar som rimligen kan tas emot här och av EU-länder.

Samtidigt måste vi som släkte uppenbarligen mogna till förnuft,ansvar och respekt för att kunna leva i fred på vår planet. Vi riskerar eljest total förintelse. Vi har fortfarande (2014! )en lång väg att gå! För en god framtid behöver vi bland annat ett bättre fungerande FN med auktoritet och våldsmonopol och omfattande träning i fredlig konfliktlösning för blivande politiker samt snabba effektiva ingripanden när länder/organisationer spårar ur typ Irak och IS. Vi behöver också en öppenhet, transparens, i politiska relationer som grund för konstruktiva, framgångsrika dialoger.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s