DN.Debatt: Sverige ignorerar historiskt EU-förbud mot datalagring

Citat från inlägg om övervakningssamhället i DN.Debatt 2014-08-09:EU-domstolen, den främsta bevakaren av vår gemensamma EU-rätt, har överraskat alla. I en dom den 8 april i år ogiltigförklarade man datalagringsdirektivet, ett påbud från just EU om att information om all vår kommunikation via dator och telefon ska lagras för att användas av polismyndigheter, oavsett om vi anses suspekta eller inte. Samma EU-system som via den ordinarie beslutsprocessen påtvingat oss registreringen har alltså nu underkänt densamma……. (slut citat)

Flera dataleverantörer lagrar uppgifter i avvaktan på tydligt ställningstagande av regeringen. Andra bromsar in och Tele 2 försöker få en ny prövning prövning till stånd av den svenska tillämpningen hos EU-domstolen.

Det finns många starka skäl att slå vakt om vår grundlagsfästa yttrandefrihet och vår naturliga rätt till privatliv. Historiskt så känner vi från en rad höger- och vänsterdiktaturer väl till de förfärande följderna av total övervakning.
Övervakning av kriminella är en annan sak som rimligen kan lösas på olika sätt effektivt och selektivt efter domstolsbeslut

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s