Järnvägarna och skolan är superviktig infrastruktur som inte får schabblas med!

Det är lindrigt sagt förvånande att vi fortfarande efter åratal av befogad kritik ofta får larmrapporter om tillståndet för våra skolor och våra järnvägar, två nyckeldelar av vårt lands infrastruktur. Och säkert har man ändå sökt göra många förbättringar, men utan särskilt synbara effekter. För järnvägen rapporterar medierna nu varje vecka(!) om akuta tågstopp och enorma förseningar och andra påfrestningar för massor av resenärer (detta alltså 2014!) Skolkrisen verkar samtidigt stå och stampa i ett dåligt status quo.
Vår utbildningsminister Jan Björklund m fl har i detta läge föreslagit bland annat ett återförstatligande av skolan, och tidigare M-ledaren och SJ-styrelseordföranden Ulf Adelsohn har antytt tankar åt liknande håll eftersom privatiseringarna lett till för många aktörer som saknar samordning , och det behövs någon som har helhetsansvar.

I båda fallen behövs nu snara blockövergripande, effektiva lösningar!! Mindre prat och skuldbeläggande hit och dit och mera verkstad.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s