DN.Kultur:”Kränktheten är en man”

Aase Berg,litteraturkritiker, har gjort ett träffsäkert debattinlägg om män i samtiden och litteraturen, kanske något tillspetsat men en samtidsbild som verkligen manar till reflektion.

Jag citerar från inledningen: Om du är kränkt är du antagligen man. Många män blir kränkta av det enkla skälet att de inte får som de vill.
Kvinnor är däremot sällan vana att få som de vill, den möjligheten ryker med moderskap och logistiskt ansvar för familjen. Den som ska lösa livsavgörande problem har inte råd att vara kränkt. Kvinnor blir snarare efterskottsbittra.
“Kränkta vita män” framställs ofta i ett löjets skimmer, med skräckblandad förtjusning. Men det är en dålig idé att försöka skämta bort detta oroande känsloläge.” ( slut citat )

Upplevelser av kränkthet kan tex ta sig uttryck i näthat som ju ökat mycket. Ja, man kan nästan tala om en epidemi av upplevelser av kränkthet, och det finns stor anledning att fundera vad som gått snett med mansrollen. Berg förknippar detta med (citat)att olika livförväntningar planteras i pojkar respektive flickor. Män förväntar sig att äga världen. Kvinnor förväntar sig i bästa fall att äga en man (slut citat)

Med tanke på hur dagens värld ser ut, är det inte särskilt långsökt att koppla diskussionen till frågor om krig, våld och fred. Oftast är det män som sätter igång våldsspiralerna.

Det blir allt viktigare att vi finner vägar till en mjukare och mer nyanserad mansroll!

Bergs debattinlägg rekommenderas!

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s