***Bra steg till manual för långsiktig fred mellan Israel och palestinierna

Jag vill börja med att för egen del slå fast att det INTE finns några hållbara militära lösningar på politiska konflikter. Våld föder oftast bitterhet och nytt våld i en mycket ond cirkel.Vapenvila och förhandlingar är enda rimliga vägen. Internationella samfundet har för sin del hela tiden ett klart ansvar att bidra med aktiva medlingsinsatser och stimulanser till förtroendeskapande åtgärder.

Som ett fundament för fortsatta förhandlingar har vår utrikesminister Carl Bildt i en debattartikel i DN 2014-07-31 skisserat fyra principer för en varaktig fred. De kan verkligen vara en god “manual” för de fortsatta stegen, och vi får varmt hoppas att de vinner gehör hos berörda. Snarast!!

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s