Befogad påminnelse om kraftiga solstormar

Nasa och medierna påminner oss i dagarna om att vi för ungefär två år sedan undgick en förödande solstorm genom att platsen för utbrottet just då inte befann sig mitt för jorden. Jag citerarSvD 2014-07-25: En solstorm som inträffade för två år sedan var nära att ”slunga modern civilisation tillbaka till 1700-talet”, enligt Nasa. (slut citat)
Eftersom seriösa vetenskapsmän uppskattar risken för en solstorm av motsvarande styrka mittför jorden till 12% under en tioårsperiod, bör vi fundera på och bygga upp lämplig beredskap att klara en sådan situation. Något att ta mycket bättre tag i för myndigheter typ MSB-Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Mycket märkligt och direkt genant för släktet år 2014 (!) är att vi samtidigt som vi gjorts alltmer medvetna om faktiska yttre hot (allvarliga miljö- och klimathot, solstormar och hittills upptäckta och oupptäckta asteroider m fl) så är vi upp över öronen sysselsatta med våldsamma mellanmänskliga konflikter som allra bäst passar på historiens sophög (typ hela Mellanöstern gungar återigen, ukrainakrisen förvärras, den barnsliga kallakrigsretoriken har återkommit etc,etc). Vi behöver aktivera “de små grå”, rejäla mått av empati och äntligen lära läxan från historien. Sådana ledare idag som Tysklands Angela Merkel ger till skillnad mot andra ett visst hopp på den punkten.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s