Franciskus I – modig påve—öppnar för ekumenik?

Under tiden sedan han utsågs har Franciskus varit en de goda rubrikernas påve. Han har rensat upp rejält i den tidigare korrumperade Vatikanbanken, Istituto per le Opere di Religione (IOR). Han har gjort klart att aktiva maffiosos inte har i Kyrkan att göra utan snarare passar i helvetet. Han har tagit tag i pedofilfrågan , talat om nolltolerans.
Franciscus håller vidare dörren öppen för lättnader i kravet på celibat liksom vad gäller frånskildas rätt att delta i kommunionen. Kyrkan skall också praktiskt ha ett särskilt fokus på läget för de fattiga och svaga.
Franciskus har också tagit fredsinitiativ,bett om fred tillsammans med judiska och muslimska ledare. Han har också varnat för den farsot överkonsumism innebär.

Rejäla steg av en modig påve! Vågar man nu rentav hoppas på att han som ledare för den största kristna Kyrkan också öppnar dörrar för en djupare och bredare ekumenik? Mycket välkommet i så fall!

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s