Kraftfull DN-ledare om palestinakonflikten

Den seglivade palestinakonflikten har återigen gått in i svåra våldsamheter och eskalering hotar. Det är en svidande tragik för båda folken som utspelar sig inför våra ögon. Detta i en sargad region som allra mest av allt behöver fred. lugn, demokrati och fruktbärande samarbete. Frågan är hur man skall komma framåt. DN tar upp aspekter på detta i dagens huvudledare. Jag väljer att citera avslutningen: Det är omöjligt att se minsta öppning till någon långsiktig lösning så länge Hamas dödskultur fortsätter att hålla Gaza i ett järngrepp och sprida skräck i Israel.

Omvärldens ansträngningar borde rikta in sig på två saker. För det första, att förmå Israel till återhållsamhet. Tragedin och den palestinska vreden växer för varje oskyldigt offer i den legitima kampen mot Hamas – och med ilskan även den framtida rekryteringsbasen för Israelhatande aktivister. För det andra, att med alla medel uppmuntra samtliga fredssträvande krafter som står i opposition till Hamas och floran av deras våldsdyrkande underhuggare.

Omvärlden kan knappast kräva att Israel går med på en tvåstatslösning så länge en av de två staterna skulle ledas av bland andra antisemitiska terrorister.(slut citat)

Antisemitismen, extremismen och våldsbenägenheten är alla tre ett gift. Det känns rätt att hålla med skribenten.

Att nu 15.7 Hamas inte accepterat den vapenvila Israel accepterat är obegripligt och kan bara orsaka mer lidande. Endast förhandlingar kan leda framåt!!

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s