Karlsten med klok krönika i DN om övervakningssamhället

I sin krönika i DN idag, 2014-06-21( nätupplaga), raljerar Emanuel Karlsten med fog över den alltmer växande kamera – och IT-övervakningen. NSA och FRA har som redovisats i medierna en väldigt hög ambitionsnivå. Och till den gruppen hör förstås också myndigheter i tex Ryssland och Kina, alla smådiktatorer av olika kulör m fl. Man kan också livligt föreställa sig att verksamma i organisationer typ nazistiska Gestapo och kommunistiska KGB skulle hoppat jämfota i förtjusning över de nya tekniska resurserna för massövervakning.
Att massövervakning (citat) ” hämmar utvecklingen, den fria tanken och kreativiteten.” har Karlsten säkert rätt i. Han fortsätter(citat): ”Därför måste den förbjudas och bara utföras mot den som är misstänkt för ett brott. Inte övervaka alla i väntan på att någon kanske gör ett brott, något avvikande eller misstänkt.”
Det känns rätt och riktigt att hålla med krönikören Karlsten! Det är verkligen konstigt om vi genom små beslut inför diktaturens metoder i länder där vi vill forma en levande demokrati som bland annat bygger på tillit. Övervakningen bör vara selektiv!

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s