Uppladdningen kring Östersjön–Några tankar

Den militära uppladdning som nu snabbt sker i Östersjöområdet mest med hänvisning till den allvarliga krisen i Ukraina, är klart oroväckande. Det är olyckligt både för Nato med partners, inklusive Sverige, och för Ryssland , då krisen riskerar att bli upphaussad av den retorik som uppstått. I värsta fall kan detta leda till en situation liknande det kalla kriget. Det är verkligen inte något som alls passar in i vårt moderna, samarbetande Europa 2014!! Inget som vi vanliga människor önskar eller vill acceptera. Man vill spontant till alla berörda politiker säga: “tänk om, tänk nytt och försök bygga broar!” Med våld är det omöjligt att bygga en bestående säkerhet och trygghet. Detta kan däremot ofta göras genom handels- och kulturutbyte, riktat bistånd, löpande , öppna dialoger och en välfungerande diplomati.
När Sverige blir Natomedlem bör fokus vara att ytterligare påverka organisationen att i ännu högre grad använda fredliga verktyg. Ryssland bör fortsatt utsättas för ett successivt förstärkt kollektivt tryck i samma riktning.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s