Behov av mognad och ansvarstagande att INTE återupprepa historiskt vansinne

I den här månaden för precis 100 år sedan föll skotten i Sarajevo och kort därefter var första världskriget ett blodigt faktum. Facit: 9 miljoner slaktade soldater och miljoner döda vanliga civila och dessutom en del av inledningen till det ännu mycket värre andra världskriget med Förintelsen. Det känns i högsta grad motiverat att fråga sig vad vi människor egentligen tänker med när vi kan acceptera sådant lidande som följd av politiskt spel, rena nycker och felaktiga slutsatser.

Mot den här bakgrunden ter sig det hittills lyckosamma fredsprojektet EU, framvuxet på Europas ruiner från andra världskriget, som extra betydelsefullt och en ledstjärna, xom det nu gäller att ta vara på och utveckla! Modig dialog parad med transparens och aktiv underliggande diplomati är adekvata uttryck för den mognad och det ansvarstagande som idag krävs både inom Europa och förstås för förhållandet mellan Europa och omvärlden. Generation efter generation MÅSTE från medier, muséer och skolornas undervisning få den här kunskapen, och högtidlighållandet av 100-årsminnet av första världskriget kan vara en viktig del i detta.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s