Utfrågning av EU-politiker: hur ska EU bekämpa psykisk ohälsa?

Föreningen Mind för psykisk hälsa har tillsammans med NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa) och ett par andra organisationer anordnat en utfrågning av EU-kandidaterna. Endast m och fp var orepresenterade. Jag citerar från inledningen av referatet på Minds webbplats:

Hur ska frågan om psykisk ohälsa behandlas i EU? Inför kommande val till EU-parlamentet anordnade Mind och fem andra föreningar som arbetar för psykisk hälsa en utfrågning av kandidater till EU-parlamentet. Flera av EU-parlamentarikerna förklarade sig beredda att gå med i EU-parlamentets nya arbetsgrupp för psykisk hälsa.

Psykisk ohälsa orsakar samhället stora kostnader. Dels i form av mänskligt lidande, för både drabbade och närstående. Dels i ekonomiska termer. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och kostar bara i Sverige 70 miljarder kronor per år.

I samband med de ekonomiska kriserna i bl.a. Sydeuropa har den psykiska ohälsan skjutit i höjden. Känslan av välmående minskar, självmordstalen ökar.

Inför årets val till EU-parlamentet aktualiseras frågan om psykisk ohälsa på EU-nivå. Vad har partierna för engagemang i frågan och vilka möjligheter finns det? (slut citat)

En rad viktiga frågor togs upp och vi får verkligen nu hoppas att det snabbt sätter konkreta spår i det snart nyvalda EU-parlamentets arbete.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s