Pfizers brutala uppköpsförsök

Den amerikanska läkemedelskoncernen Pfizer ssöker nu aktivt av skatteplaneringsskäl(!) köpa upp svensk-brittiska Astra – Zeneca. Detta utgör ett klart hot mot vitala svenska och europeiska intressen. Hot som gäller arbetstillfällen, offentlig ekonomi och alldeles särskilt var samhällsviktig kvalificerad läkemedelsforskning skall vara förlagd. Det är bra att alliansregeringen genom tyckande stödjer Astra-Zenecas ledning att säga nej, men tyckande kan vara ett svagt redskap. Frågan är ju inte ny, och det behövs både på EU-nivå och på nationell nivå redskkap i form av lagar som möjliggör att samhället kan säga stopp när vitala intressen hotas av tex skattetrixande eller annat finansiellt trixande.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s