EU-fråga om pornografi

I ett inlägg i svenska skoldebatten på egen blogg 2014-04-12,kompletterat 2014-04-18, gav vi ett antal förslag till förbättringar av skolan. Vi pekade också på risker för olika beroenden i anslutning till internet. Vi anser att dessa risker behöver uppmärksammas i undervisningen i högre grad än vad som hittills varit fallet, eftersom utbudet av casinosajter, dataspelssajter och sajter innehållande alltmer avancerad och förnedrande pornografi under längre tid har ökat.
Vad gäller pornografi har en så kallad initiativrapport med bland annat förslag till pornografiförbud varit uppe i EU-parlamentet under mars 2013 och på den punkten röstats ner. Förslaget lades fram av den holländska parlamentarikern Kartika Liotard och ingick i en stor rapport syftande till att minska negativa könsstereotyper i EU och därmed öka jämlikheten mellan könen inom unionen.
Rapporten är alltså en så kallad initiativrapport, vilket innebär att förslagen inte är lagstiftande. Istället är syftet främst att sätta frågor på agendan. Och frågan om pornografin behöver enligt vår mening upp på agendan.
Aftonbladet har i sin presentation av EU-kandidaterna inför valet den 25 maj bland sina snabbfrågor tagit upp frågan om kandidaten anser att all pornografi bör förbjudas. Majoriteten anser inte det men flera har svarat ja eller nyanserat sig.
Vi vill lobba för att man nu försöker gå en realistisk väg framåt t ex med förslag som begränsar utbudet till enbart sådana sajter, där den exponerade sexualiteten kopplas till kärlek, naturliga relationer och livssituationer medan våld och andra förnedrande inslag helt stoppas.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s