Samarbetet för freden,demokratin, klimatet,sociala frågorna och energiförsörjningen = EU:s absoluta kärnfrågor

Man kan se på EU och önska sig mycket av denna union , men det finns några kärnfrågor som är övergripande och som nämns alltför sällan, då diskussionerna ofta ensidigt spårar in på pengar och ekonomi. Vi har icke minst mot bakgrund av ukrainakrisen och också den starka framväxten av populistiska partier stor anledning att påminna oss om att EU tillkommit och växt fram som freds- och demokratiorganisation på ruinerna av andra världskrigets och totalitära ideologiernas Europa. Att de med miljön sammanhängande frågorna om klimatet och energiförsörjningen med nödvändighet är nationsövergripande har vi alla vidare alltmer insett. Att vi har mycket att lära av varandra i lösningen av stora sociala frågor har vi likaså förstått.Det känns extra viktigt att de här prioriteringarna och perspektiven nu kommer med i debattarna inför europavalet 25 maj!!

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s