TILLÄGG till vårt inlägg 12.4 i skoldebatten

Vi hemma hos oss tog i vårt inlägg i skoldebatten den 12 april upp ett antal förbättringsförslag. Vi pekade också på en del risker för unga i internetsamhället. Det kan handla om oförmåga att värdera källor på nätet och risk för att hamna i osunda beroenden av olika slag, något som många skolor bättre behöver uppmärksamma i sin undervisning. Som exempel på databaser vilka informerar om den beroendeproblematik vi åsyftade, vill jag lyfta fram följande:

Allmänt om spelberoende

Svenska spels fr o m juni uppstramade policy–https://svenskaspel.se/?pageid=/kampanj/sundarespel
Svenska spels spelalagomverktyg– https://svenskaspel.se/?pageid=/spelalagom/verktyg
Spelberoendes Riksförbund—http:/www.spelberoende.se
Stödlinjen— http://www.stodlinjen.se –ger anonym kostnadsfri rådgivning via chatt, telefon,mail eller sms—drivs av Folkhälsomyndigheten
Behandlingshemmet Game Over — http://www.gameoverlinkoping.com/

Dataspelberoende

Behandlingshemmet Game Over — http://www.gameoverlinkoping.com/
Dataspelsakuten,rådgivning,föräldrautbildningar och vård— http://www.dataspelsakuten.se/Dataspelsakuten/DATASPELSAKUTEN_-_HEMSIDA.html
Flera artiklar om dataspelsberoende och tecken på sådant kan lätt nås via sökning på google.se

Porrberoende

Antipornography.org– http://www.antipornography.org/home.html
Bred, pedagogiskt upplagd informationssajt med många viktiga fakta och intervjuer, en sajt som också tar ställning för god, jämställd sex, kärlek & relationer (”pro safe, healthy, equality-based sex. love & relationships”)

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s