Dagen: Bön för fredlig lösning i Ukraina

I tidningen Dagen refereras följande goda initiativ citat:

“Gud, vi ber för läget i Ukraina”. Så börjar bönen som biskopen i Linköpings stift, Martin Modéus, har skrivit och som nu ska spridas till församlingarna i Svenska kyrkan.

Bönen lyder så härcitat:

Gud, vi ber för läget i Ukraina, om besinning och samförstånd.

Vi ber för alla de ledare i världens länder som söker möjligheter att skapa enighet och fred.

Bevara lugn och eftertanke hos alla som upplever hot, och hjälp människor att söka försoning mer än bekräftelse av rädslans bilder.

Särskilt ber vi för alla med makt och inflytande i Ryssland och Ukraina, på Krim och i alla de städer i östra Ukraina där motsättningarna växer.

Låt vapnen vara tysta och slagorden bytas mot utsträckta händer.

Du som är hoppets Gud, håll din hand över alla som är rädda och hotade, över alla som fruktar för sina liv.

Vi ber om fred, vi ber om hopp.(slut citat)

Bönen är helt klart en viktig angelägenhet för oss alla.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s