Viktig vitbok om romerna i Sverige

Vår integrationsminister Erik Ullenhag presenterar idag på DN.debatt den vitbok om övergrepp och kränkningar av romer som regeringen låtit ta fram.
Citat från artikelns inledning: I Sverige fanns under nittonhundratalet en bred uppslutning kring rasistiska föreställningar. Och på område efter omfråde kan man se hur romer systematiskt behandlats som andra klassens människor.(slut citat)

Onekligen upprörande och lärorik läsning som visar hur viktigt det är att vi upprättar och verkligen finner goda vägar att äntligen inkludera romerna som lever i Sverige fullt ut i samhällsbygget.

Vad som sägs har egentligen också delvis bäring på romska tiggande EU-migranter som måste få adekvat stöd och hjälp i sina hemländer (mestadels Bulgarien och Rumänien). Detta är ett gemensamt ansvar för EU.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s