Helmerson i DN med starka argument för satsningar på utbildning av kvinnor

Jag har själv tidigare citerat, kommenterat och positivt instämt i inlägg i den aktuella frågan.

DN:s utmärkte ledarskribent Erik Helmersson slår idag med stöd av filmen “Girl rising” och av Anders Bollings siffror i DN-artikel på kvinnodagen fast(citat): Utbildning av flickor är det kanske bästa sättet att lyfta ett land ur svält och fattigdom.Det finns många exempel på hur mycket som står att vinna i att investera i bänkar och böcker för flickor. En utbildad kvinna är friskare, gifter sig senare och föder färre barn – som sedan oftare överlever, utbildar sig i sin tur och bidrar till en välståndsökning.” (slut citat).

Helmerson påpekar också med fog att filmen “Girl rising” kan vara en vettig påminnelse för svenska “skoltrötta och likgiltiga” elever om värdet av utbildning.

Helmerson har en stark,värdeladdad avslutning (citat): Jag önskar att jag får leva länge nog för att se en ny världs kvinnor lämna den gamla världens män bakom sig. Att uppleva välutbildade, högavlönade kvinnor i full färd med att bota cancer, lösa miljöproblem, förhandla fram fredsuppgörelser och skapa sociala reformer tillsammans med de män som anpassat sig till den nya tiden.

Medan de andra, allt mer marginaliserade, fortfarande slår varandra i huvudet med diverse trubbiga verktyg och förlegade dogmer och undrar vad som hände.(slut citat)

Det känns angeläget att instämma. Det gör min kära hustru också. Tack Erik Helmersson!

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s