Norsk hälso- och sjukvård bra modell för Sverige!

För någon vecka sedan fick vi genom medierna veta att praktiskt taget alla norrmän , även de i glesbygd i Nordnorge, har tillgång till egen husläkare med vad detta betyder kvalitativt i vårdkontinuitet och patienttrygghet. Man erbjuder ett system av särskilda stimulanser för att locka unga läkare till mindre orter och har inte vårt hoppiga och dyrbara system med sk stafettläkare.

Idag rapporteras i DN om att norska sjuksköterskor har ansvar för färre patienter och dubbelt så hög ingångslön(!) som svenska sjuksköterskor, något som tillsammans med bostadsförmåner och fria hemresor lockat många svenska sjuksköterskor att arbeta i Norge, där miljön alltså är mera stressfri och man har mer tid för varje vårdtagare. I Sverige möts vi i stället ofta av larmrapporter om brist på personal, tilltagande stress och risker för patientsäkerheten.

Det är helt uppenbart så att vi har en hel del att lära av det norska upplägget. Våra kära politiker — gör det! NU!

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s