Rädda Barnen om ljuspunkter trots allt

Chefredaktören för Rädda Barnens tidskrift BARN. Sophie Arnö, tar i sin ledare i senaste numret nr 1/2014 upp hur det går med uppfyllelsen av FN:s millenniemål. Hon konstaterar inledningsvis att (citat) “…utvecklingen i världen går framåt mer än vad de flesta tror. Den extrema fattigdomen minskar, färre barn under fem år dör,fler får gå i skola.”(slut citat) Hon berör sedan den positiva välståndsutvecklingen i Indien men konstaterar samtidigt det upprörande och tragiska att det varje år fortfarande (2014!!!!!) dör 1,6 miljoner barn där och att 40 miljoner används i barnarbete för slavlöner.

I Indien och på många andra håll finns alltså oerhört mycket kvar att göra för att skapa drägliga förhållanden och mera jämlika samhällen, och här har vi alla chansen att dra vårt strå till stacken. Att vara medlem i och stödja Rädda Barnen är ett av många sätt.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s