Wolodarski,DN:Kriser och krig öppnar för totalitära system

I sin söndagskrönika i DN 2014-02-16 behandlar Peter Wolodarski författaren Anne Applebaums nya bok, Järnridån.Boken handlar om hur den sovjetryska diktaturen vid andra världskrigets slut bla genom en förfärlig selektiv terror tog greppet om Östeuropa.

Detta lyfts fram mot bakgrunden av att ” Demokratin hade kollapsat under 1930-talets ekonomiska kris”att “fascismen hade svept in över Europa”och”kriget hade traumatiserat miljontals människor”

Applebaums bok och Wolodarskis krönika har helt klart i hög grad relevans för dagens européer, och vi har all anledning att ta lärdom. Sett mot bakgrund av 90-talets balkankrig och senaste djupa finanskrisen så behöver vi bli bättre på att snabbt identifiera kriser och ingripa. Tex så är förutom kunskaper i historia, kunskaper om kulturella skillnader,tidig krishantering , konfliktlösning och goda språkkunskaper sådant som unga ledande politiker behöver ha och systematiskt tränas i. Konstruktiv dialog och modigt brobyggande behöver vara ledord för en modern demokratisk civilisation.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s