Vår EU-minister tar ton i mycket viktiga frågor

I anslutning till Världsekonomiskt forum i Davos så har vår EU-minister Birgitta Ohlsson gjort ett kraftfullt inlägg på DN.Debatt -2014-01-23. Hon konstaterar att vi nu kämpat med en ekonomisk kris i mer än ett halvt decennium i Europa och att vi måste vända på varje sten för att få fart på tillväxten. Hon lyfter fram frihandelsavtal med USA och förenklad handel med tjänster inom EU som viktiga vägar men stannar särskilt vid och betonar kraftigt den stora potential som ligger i lika villkor för kvinnor på arbetsmarknaden, något som hon menar skulle ge ett mångfalt större BNP-lyft än effektivare handel. Att kvinnor i Europa utbildar sig och sedan stannar hemma är värre än ”brain drain”. ”För att ta till vara denna enorma potential måste vi börja uppifrån och ändra de ekonomiska och politiska förutsättningarna” menar hon och pekar på att makt genom historien varit en manlig bastion. Detta återspeglas också i att på mötet i Davos endast 15% av deltagarna är kvinnor( Birgitta är en av två svenska).
Birgitta Ohlsson framhåller det starka symbolvärde som kvinnliga världsledare har och nämner särskilt tyska förbundskanslern Angela Merkel och franska IMF-chefen Christine Lagarde och exempel på deras insatser i att främja kvinnligt ledarskap. Ohlsson ger också ett antal konkreta förslag som skulle stimulera kvinnor att söka sig ut på arbetsmarknaden: avskaffande av sambeskattningen i ett flertal EU-länder, ökad tillgång till god barnomsorg, förbättrad äldreomsorg, införande av jämställd föräldraförsäkring och könsneutral pensionsålder. Hon pekar också på att mycket återstår att göra i vårt eget land.
I huvudsak har vår EU-minister rätt. Det är tex direkt skamligt –vi lever ju ändå 2014- att vår maktelit så dåligt avspeglar kön.Vi går därigenom miste om en bred kompetens som viktigt komplement till manliga synsätt. Ta tex arbetsmarknadsfrågor, omsorgsfrågor, frågor om fred och samarbete och hur de och också de flesta andra skulle påverkas. Birgitta Ohlsson är tveklöst ute i viktiga ärenden och hemma hos oss önskar vi henne varmt lycka till.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s