Ungdomsarbetslösheten fortsatt hög

Mindre prat och mera verkstad behövs hos oss och runtom hela Europa för att komma tillrätta med den fortsatt höga ungdomsarbetslösheten. Följderna av den är svåra både på individnivå och förstås för hela samhället.

I en artikel i DN idag ,2014-01-23, skriven av Johan Schück som bevakar Världsekonomiskt forum i Davos, betonas att Europas återhämtning efter den finansiella krisen går alltför långsamt och ungdomsarbetslösheten pekas med rätta ut som ett av huvudproblemen. Det är lätt att hålla med om detta också för våra svenska förhållanden.

Man borde tex tydligare peka ut och också särskilt stödja utbildningar som med stor säkerhet leder till jobb. Kanske också i sammanhanget använda ekonomiska “styrmedel”. Stödet till ungdomar som vill starta eget genom att överta mindre rörelser borde förstärkas både vad gäller ekonomi och affärsjuridisk handledning. Mera erfarna och bättre utbildade coacher kan också vara en viktig insats. Införandet av en “social värnplikt” Kan som jag tidigare pekat på av många anledningar vara ett klokt steg. Olika åtgärder för att öka genomströmningen inom högre utbildningar ett annat. Ökad tillgång till billiga mindre ungdomsbostäder ett tredje. Det gäller nu att konkret ta tag i frågorna.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s