Böneveckan för brobyggande och kristen enhet

Citat från Sveriges kristna råds webbsajt: Böneveckan för kristen enhet firas samtidigt i 75 länder världen över under perioden 18–25 januari. Bibelns dag firar vi den 19 januari i samma vecka.

Aposteln Paulus undrar över den mångfald och uppdelning som råder i Korint. Har Kristus blivit delad? Hans fråga är angelägen även för oss som mer än tidigare generationer lever i kulturell mångfald. Vår utmaning är att ta vara på rikedomen i detta och inte frestas till att leva i segregation.

Årets tema ”Är Kristus delad” har sitt ursprung i 1 Kor 1:1–17.(slut citat)

Brobyggande och sökande efter kristen enhet är viktiga övergripande mål som ännu mycket mer behöver manifesteras och uttryckas konkret i handlingar och synsätt.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Livsstil och Kultur, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s