“Skolresultaten sänks av spektakelkulturen”

Så lyder rubriken i en intressant artikel av Sverker Lenas i gårdagens DN.Kultur. Artikeln inleds på följande sätt (citat):
Vad ska råda bot på Sveriges dalande Pisaresultat? Skolans förfall är ett symptom på en mer djupgående kulturell kris, menar den amerikanske författaren Chris Hedges. Han lägger skulden på kulturindustrin.( slut citat)
Lenas tar flera exempel från andra publicister och från filosofer på hur man uppfattat att läsandet och reflekterandet trängts undan av nya kulturyttringar på nätet och spektakulära arenashower och att kulturindustrin kan ha en passiverande verkan. Speciellt har Lenas fokuserat på den amerikanska författaren Chris Hedges mycket tydliga ställningstaganden i frågan. Hedges menar att vi ser en kultur i förfall och drar paralleller till romarrikets fall.

Att kulturutbudet i olika former kan ha viss betydelse för skolresultatens nedgång är nog de flesta ense om. Likaså att stat och myndigheter inte skall och inte ens bör försöka styra kulturutbudet. Men samtidigt ,och det är mycket viktigt, se till att det finns förutsättningar för ett bra varierat utbud. Ett par sådana saker är ju att verkligen se till att alla skolor har tillgång till bibliotek och också ger eleverna god träning i “datorvett” och källkritik samt även oftare öppnar upp dörrarna för teater. Vi får i sammanhanget inte heller glömma föräldrarnas betydelse som i Sverige kommit i skymundan

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s