Ulf Nilson med angelägna reflektioner om fred

I en mycket läsvärd krönika i Expressen 2014-01-07 reflekterar den välkände utrikeskorren över freden och möjligheterna till fortsatt fred. Rubriken för krönikan är : “Några vansinniga beslut, som före första världskriget, och så finns inte världen mer”.

Krönikan påminner oss om de moderna vapnens enorma förstörelsekraft, och att freden fortfarande hänger på en skör tråd även om vi efter senaste halvseklet har skäl för viss optimism. Medvetenheten har ökat och fredsprojekt som EU och lättnader för internationell handel och utbyten likaså.

Hursomhelst för att bli mer säkra så måste vi alla idogt arbeta för och kräva att fredsfrågan har Prio 1 på politikernas agendor

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s