Carl Bildt i DN med viktigt inlägg om Europa

Vår utrikesminister, Carl Bildt, har idag på DN.Debatt gjort ett viktigt inlägg om Europa. Artikeln bär rubriken: “Främlingsfientlighet och Europafientlighet är släkt”.

Jag citerar följande från inledningen: Viktigt valår. Hundra år efter första världskrigets utbrott har främlingsrädslan i Europa fått ny näring. Främlingsfientliga partier samarbetar, och i brittisk debatt löper primitiv provinsialism amok. Dessa krafter försöker angripa den fria rörligheten, men ett splittrat Europa blir ett farligare Europa, skriver Carl Bildt.(slut citat)

Vi har som Bildt tydligt klargör all anledning att vara tacksamma för EU som framförallt fredsprojekt men också som projekt för ekonomiskt och annat viktigt samarbete. Sett mot Europas mörka historia under första halvan av förra seklet och uppkomsten det senaste decenniet av snävt nationella,provinsiella och populistiska partier och strömningar, så är det lätt att instämma i Bildts konstaterande att ett splittrat Europa skulle vara ett farligare Europa.

Vi har rimligen allt intresse av att i EU-val och på alla andra sätt söka slå vakt om och stärka och förbättra EU-samarbetet.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s